Navzdory tomu, že se u nás Mezinárodní den žen (zkráceně MDŽ) dočkal jisté rehabilitace, jsou jeho oslavy v České republice stále spíše skromné a většina lidí mu nevěnuje příliš pozornosti. Důvodem je především jeho zneužívání komunistickým režimem v předrevoluční době. Tehdy byl tento svátek slaven naopak naprosto masivně, oslav se musel zúčastnit každý a celou podstatou těchto oslav byla propagandistická rétorika režimu. Právě kvůli tomu i dnes nemůže tomuto svátku přijít většina Čechů na jméno, a to navzdory tomu, že tento svátek nemá ve své podstatě s politikou nic společného. Pojďme si nyní prozradit, jak Mezinárodní den žen vznikl a proč se slaví právě 8. března.

Proč slavíme Mezinárodní den žen 8. března

Vznik MDŽ

Zcela poprvé se Mezinárodní den žen slavil v americkém New Yorku, a to konkrétně 28. února 1909. Jednalo se o poměrně malou akci organizovanou členkami Americké socialistické strany. Tehdy se ještě nejednalo o oficiální svátek, neměl pevně stanovené datum a tak podobně, nicméně jeho smyslem už tehdy byl boj za práva žen.

Prvních velkých mezinárodních oslav v rámci USA a Evropy se tento den dočkal už o dva roky později v roce 1911, přičemž ani tehdy stále neměl pevně stanovené datum a slaven byl 19. března.

Vznik MDŽ

MDŽ se stalo velmi rychle populární v mnoha zemích světa a v některých evropských zemích se slavilo i po propuknutí první světové války, což bylo silně spojeno právě s protesty proti válce. Rozsáhlou skupinu přívrženců si Den žen získal i v Rusku a byla to právě tato země, které dala tomuto svátku pevné datum. Stalo se tak 8. března 1917, kdy švadleny v ruském Petrohradě vyhlásily stávku a vyrazily do ulic s požadavky na ukončení války, zajištění dostatku potravin a abdikaci ruského cara. Tato stávka byla přinejmenším částečně úspěšná, neboť car o několik málo dní skutečně abdikoval a dosazená prozatímní vláda dokonce dala ženám volební práva. Od té doby se Mezinárodní den žen pravidelně slaví 8. března.

Přijetí ze strany Organizace spojených národů

Organizace spojených národů (OSN) si s přijetím tohoto svátku dala poměrně načas. Do oslav se oficiálně zapojila až dvacet po svém vzniku v roce 1975. O rok později pak přijala, že bude MDŽ oficiálním svátkem, což se fakticky na její činnosti projevilo až o další rok později v roce 1977.

Přijetí ze strany Organizace spojených národů