Sny a jejich obsah jsou i dnes neprobádanou součástí lidského života a psychiky. Nikdo (vědce nevyjímaje) nemá odpověď na to proč se nám zdají a jaký je jejich účel. Mohou být zábavné, děsivé, erotické, smutné a také zcela nesmyslné. Existuje hned několik vědeckých teorií, které se snaží účel snů vysvětlit, ale žádná z nich nebyla ani potvrzena ani vyvrácena. Jejich smysl a význam se pak nevědeckým způsobem snaží popsat snář, což je kniha, která je svého druhu slovníkem, který jednotlivým obsahům snů připisuje rozličný význam v reálném životě člověka. Pojďme se nyní společně podívat na několik nejčastějších typů snů a jejich základní významy dle snáře.

O čem se lidem nejčastěji zdá a co tyto sny znamenají

Padání

Nejčastěji souvisí s problémy v mezilidských vztazích, obavami a zábranami. Může souviset s nejistotou vycházející z neschopnosti adaptovat se na nové prostředí nebo nenaplňování očekávání a neplnění povinností vycházející z přetížení. Snář v těchto případech doporučuje naučit se říkat pověstné „NE!“ a nesnažit se přebírat na sebe odpovědnost za všechno a všechny.

Vypadávání zubů

Bezzubost, nebo přímo vypadávání zubů ve snu souvisí s nedostatkem sebevědomí nebo absencí někoho, nebo něčeho zásadního a důležitého v životě. V některých případech potom může souviset s pocitem, že člověk o něco přichází, což se může vztahovat k majetku, zaměstnání, mládí či vztahu.

Nahota na veřejnosti

Může být vyvolána obavami, nejistotou, strachem a nedůvěrou z nové situace v životě jedince. To se může týkat nového zaměstnání, pozice, vztahu, kolektivu, povinnosti a podobně.

Létání

Snář v tomto směru vidí především dva významy. Tím prvním je naše touha a snaha dosáhnout, podniknout nebo vyzkoušet něco nového v životě. Tím druhým pak již proběhlá změna, která způsobila, že už není člověk součástí něčeho, co ho omezovalo.

Snář

Útěk

Tento typ snu má velmi složitý výklad, protože velmi záleží na detailech snu. Velmi často si lidé myslí, že souvisí se snahou od něčeho nebo někoho utéct, ale ve skutečnosti to tak vůbec být nemusí. Jeden z možných výkladů předpokládá například snahu přenést se přes nepříjemné pocity, které má člověk z druhé osoby.

Řízení automobilu

Snář chápe řízení auta jako metaforu k našemu životu. Máme-li například na vozem plnou kontrolu, pak se nám v životě daří a jdeme si za svými cíli. Je-li to přesně naopak, souvisí to s naším pocitem, že nemáme svůj život pod kontrolou.

Voda

Dle snáře je odráží přítomnost vody ve snu přímo naše emoce. Čistá a klidná voda symbolizuje naši spokojenost, vyrovnanost a klid. Špinavá a rozbouřená voda naopak znamená nespokojenost, hněv a špatnou náladu.

Sny