Popřát někomu k Vánocům v době adventu před jejich konáním je běžná záležitost a věc slušného vychování. To jakým způsobem to uděláme do jisté míry závisí na vzájemných vztazích a očekáváních. U lidí, se kterými nemáme nijak zvlášť silné pouto, ale známe se s nimi, je běžné jim popřát osobně v rámci náhodného setkání na ulici, v obchodě, na chodbě, u lékaře a podobně. Pakliže se s takovými lidmi nepotkáme, vzájemně se neočekává jakákoliv snaha v tomto směru a nic se neděje. U lidí, se kterými se známe, se ovšem očekává, že přijde nějaké přání k Vánocům. To může mít různou podobu a jakýmsi pomyslným vrcholem v tomto ohledu je předání dárku.

Jak popřát lidem k Vánocům

Pojďme si tedy nyní v krátkosti představit formy vánočního přání:

  • Elektronické – Může mít formu SMS, emailu, zprávy na sociální síti a podobně. Jedná se o text, obrázek či video. V obecné rovině je nejméně osobní, ale je snadno a rychle doručené. Obsahově může mít různou podobu, kdy může být kupříkladu vtipné. Většinou se inspirace hledá na internetu. Skvělým zdrojem je například stránka https://prani-k-narozeninam.eu/vanocni/.
  • Papírové – Je předchůdcem elektronických přání a ve své podstatě je tím samým ve fyzické podobě. Je nicméně osobnější a protože ho lze vystavit, má i dlouhodobější a hlubší dopad. Většinou se kupuje v papírnictví, nebo jiném obchodě, ale někteří lidé je rádi vyrábí vlastnoručně.
  • Telefonické – Fakticky se jedná o klasický telefonát s tím, že si zkrátka s někým voláte před vánočními svátky a v rámci toho si popovídáte o předvánočním čase a popřejete si vzájemně hezké svátky. Má to ale lidštější a osobnější rozměr, protože se vzájemně slyšíte a reagujete na to, co ten druhý říká.
  • Osobní – Nejosobnější forma přání je osobní setkání, které proběhne například u stánku s vánočním punčem. Obvykle se týká velmi dobrých přátel a rodinných příslušníků a není nezvyklé, že se v rámci takového setkání předávají drobné symbolické vánoční dárky.